skip to Main Content

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Chilli Travel s. c. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Wojska Polskiego 52 (dalej Chilli Travel albo spółka) operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.chilli-travel.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych – Marcina Chilińskiego. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: m.chilinski@chilli-travel.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Chilli Travel s. c , al. Wojska Polskiego 52, 05-800 Pruszków

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z jednym z poniższych:

 • wysłanym przez Ciebie formularzem kontaktowym na naszej stronie internetowej,
 • zgłoszeniem chęci udziału w imprezie turystycznej poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na naszej stronie internetowej
 • zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej zgłoszonego w naszym stacjonarnym biurze

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Chilli Trave?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej miedzy nasza firmą, a organizatorami turystyki w imieniu i na rzecz, których działamy. W ramach

 • zapewnienia obsługi rezerwacji;
 • realizacji umów agencyjnych z Touroperatorami;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Chilli Travel, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
 • prowadzenie badań i analiz Chilli Travel między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, wynikających z przepisów prawnych.

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Chilli Travel przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Chilli Travel wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail, telefonu adresu, daty urodzenia i danych paszportowych (tylko w przypadku, gdy wymaga tego obsługa podróży) aby móc przygotować umowę zawartą pomiędzy Tobą, a touroperatorem/hotelem/linią lotniczą i innymi operatorami usług turystycznych, w której występujemy w roli agenta turystycznego. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przygotować wyżej wymienionych dokumentów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Chilli Travel w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Chilli Travel; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe trafiają przede wszystkich do touroperatorów i organizatorów usług turystycznych w imieniu i na rzecz których działamy. Udostępnienie tych danych jest niezbędne w celu realizacji usług.
Chilli Travel może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, usługi archiwizacji danych, programy do zarządzania relacjami z klientami. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane maksymalnie 5 lat od dnia podpisania ostatniej umowy, w której jesteśmy agentem lub twojego ostatniego zgłoszenia/zapytania ofertowego.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciuo odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W przypadku, gdy imprezy turystyczne, które za naszym pośrednictwem nabywasz odbywają się poza obszarem EOG przekazujemy Twoje dane podmiotom organizującym imprezę turystyczną, w której bierzesz udział.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Chilli Travel polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Przed wyjazdem koniecznie zapoznaj się z informacjami na temat konkretnego kierunku podróży zamieszczonych na stronach MSZ w przewodniku:
Polak za Granicą.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Opis hotelu ma charakter orientacyjny. Szczegółowy opis hotelu załączony będzie do finalnej oferty oraz dokumentów rezerwacyjnych.

Materiał reklamowy. Dzięki reklamom możemy pisać!

Back To Top